You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty – co musisz wiedzieć?

W maju, kiedy absolwenci szkół średnich piszą swoje egzaminy, najmłodszych uczniów również czekają specjalne sprawdziany. Wprawdzie Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty nie determinuje dalszej kariery naukowej ani zawodowej, niemniej jednak warto także o nim wspomnieć.

Kto pisze Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty?

  • Jak sama nazwa wskazuje sprawdzian ten piszą dzieci kończące pierwszy etap nauki jakim są klasy 1-3 w szkołach podstawowych.

Czemu służy Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty?

  • Sprawdzian ten jest przede wszystkim informacją dla nauczyciela w jakim stopniu uczeń opanował podstawę programową przeznaczoną dla najmłodszych. Ocena z testu jest też pomocą w określeniu poziomu jaki prezentuje uczeń idąc do czwartej klasy.

Jak wygląda Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty?

  • Sprawdzian kompetencji nie różni się zbytnio od zwykłej klasówki. Jest on przeprowadzany na wyznaczonej lekcji, po której uczeń wraca do swoich planowych zajęć. W podstawówkach dzień sprawdzianu jest traktowany dokładnie tak samo jak każdy inny dzień nauki. Nie ma specjalnego przygotowania jak w przypadku testu dla ósmoklasistów.

Pytania na Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty?

  • W przypadku egzaminów dla starszych uczniów treść pytań przygotowywana jest odgórnie i w całej Polsce obowiązują te same testy. W przypadku Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty to przedstawiciele szkoły wybierają jeden z wielu dostępnych testów. W Polsce swoje testy kompetencyjne przygotowuje i oferuje kilka wydawnictw. Różnią się one między sobą poziomem trudności. Dyrektor szkoły po konsultacji z nauczycielami wybiera jeden z nich i dostosowuje termin sprawdzianu do terminarza wybranego wydawnictwa.

Terminy Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

  • W zależności od organizacji, która przygotowuje pytania testowe data sprawdzianu jest różna. Niektórzy trzecioklasiści piszą  swoje sprawdziany już w kwietniu, a inni dopiero będą je pisali w maju. Warto jednak wiedzieć, że konkretny test jest pisany przez wszystkie dzieci w tym samym czasie, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Kto sprawdza i ocenia Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty?

  • Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty jest sprawdzany i oceniany przez wskazanych przez dyrektora placówki nauczycieli.

 

 

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasistów to pierwszy, poważny egzamin małego ucznia. 

Linki:  Przykładowa Baza arkuszy Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty