You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Egzamin ósmoklasisty

Sprawdzian ósmoklasisty : uczniu – co musisz wiedzieć?


Egzamin ósmoklasisty – forma

 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w formie pisemnej.

Uczeń ósmej klasy przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Są to egzaminy z:

 • Języka polskiego
 • Matematyki
 • Języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista ma obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać TYLKO TEN JĘZYK, którego uczy się w szkole w ramach zajęć BOWIĄZKOWYCH. Deklarację wyboru języka, który będzie zdawał na egzaminie uczeń dokonał na początku roku szkolnego. Szkoły powinny dopilnować aby każdy przystępujący do egzaminu taka deklarację złożył.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zadania ‎zamknięte (czyli takie, w których uczeń musi wybrać JEDNĄ odpowiedź z kilku podanych) oraz zadania otwarte (w tych uczeń musi samodzielnie sformułować swoją odpowiedź). ‎ Arkusz egzaminacyjny z każdego przedmiotu zawiera także kartę odpowiedzi, w której uczeń musi zaznaczyć odpowiedzi ‎do wszystkich zadań zamkniętych. Wyjątek stanowią uczniowie z orzeczeniem/opinią o specjalnych zasadach dostosowania warunków egzaminacyjnych. Zwykle osoby m.in. mają wydłużony czas, nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Co się stanie jeżeli uczeń nie stawi się na egzaminie?
Jeżeli z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie przystąpi do egzaminu w terminie głównym, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym (w czerwcu).

Co trzeba zabrać ze sobą na egzamin?
Przede wszystkim dobre nastawienie. A tak poza to zabierz ze sobą:

 • Legitymację – taki dokument powinien mieć ze sobą każdy uczeń.
 • Długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 • Linijkę – na egzamin z matematyki.

Pamiętaj jednak, że wszystkie rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem OBOWIĄZKOWYM. To oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Jest to warunek ukończenia szkoły. Natomiast nie jest w żaden sposób określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać by zdać. Dlatego właśnie egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Nie oznacza to jednak, że egzamin ten nie jest ważny. Od jego wyniku zależy ilość punktów jakie uczeń uzyska na koniec szkoły podstawowej. A od ilości zdobytych punktów zależy czy dostanie się do wymarzonej/wybranej szkoły.

Poniższy tekst można ułożyć ładnie graficznie i dodać grafiki, smartArt lub coś innego . Poniższy tekst to podsumowanie, najważniejsze informacje

 1. egzamin jest obowiązkowy - podchodzi do niego każdy ósmoklasista
 2. trzy przedmioty
  • język polski 
  • matematyka 
  • język obcy nowożytny 
 3. typy zadań na egzaminie
  • zadania zamknięte - wybierasz jedną odpowiedź z kilku podanych
  • zadania otwarte - musisz samodzielnie sformułować wypowiedź
 4. dodatkowe 5 minut
  • na każdym przedmiocie masz dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
 5. wynik egzaminu
  • podawany jest w procentach - to przeliczenie liczby zdobytych punktów na procenty wynik nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej
 6. rekrutacja do szkoły średniej
  • wynik, który osiągasz na egzaminie jest brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej

 

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - odpowiedzi i baza arkuszy