You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Polityka prywatności i cookies

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu scholastics.edu.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Spółkę Oświatową "SCHOLASTICUS" Sp. z o.o, ul. Gdyńska 3, 91-349 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000146251; dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 7261014683, zwana dalej „Spółką”.
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Ponadto niniejsza Polityka określa ogólne zasady przetwarzania danych osobowych  przez Spółkę.
 3. Nadrzędnym celem Spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2 Definicje

 1. Administrator - Spółka Oświatowa "SCHOLASTICUS" Sp. z o.o, ul. Gdyńska 3, 91-349 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146251, NIP 7261014683.
 2. Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka - niniejsza Polityka prywatności i cookies.
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis - portal internetowy zlokalizowany pod adresem www.scholasticus.edu.pl oraz na jego podstronach.

§3 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osób korzystających z Serwisu jest Spółka Oświatowa "SCHOLASTICUS", ul. Gdyńska 3, 91-349 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000146251, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

§4 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania działań związanych z obsługą Serwisu, w szczególności:

Na podstawie art. 6 ust. 1.f) RODO w celu:

 • prowadzenia korespondencji - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5 Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu zbiera następujące dane osobowe: dane osoby kontaktującej się (imię i nazwisko, numer telefonu i adres email).
 2. Dane osobowe użytkowników będą:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§6 Podanie danych osobowych

 1. Podanie Danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, jednakże niezbęzne do komunikacji za pośrednictwem Serwisu.

§7 Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym świadczącym Administratorowi usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną oraz hostingową.
 2. Poza okolicznościami wskazanymi w § 10, Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich

§8 Prawa Użytkownika

Każdemu użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych – art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych – art. 16 RODO;
 3. prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;
 4. prawo do przenoszenia – art. 20 RODO;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
 7. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody,
 8. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza prawa osoby fizycznej – wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§9 Profilowanie i pliki cookies

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Informacje pochodzące z plików cookies wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę.
 4. Działania jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji o użytkowniku to:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, potem zostają usunięte,
 • stałe – są to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich samodzielnego wyłączenia.
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. W każdej chwili użytkownik może zmienić preferencje odnośnie do ustawień plików cookies lub całkowicie je usunąć. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Informacje na temat plików cookies zawarte są w ustawieniach oprogramowania, czyli przeglądarek internetowych, m.in. Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 4. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 5. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§10 Google Analytics

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat użytkownika odwiedzającego stronę Administratora. Przykładowe dane zbierane o użytkowniku i przetwarzane przez Google Analytics to informacje o tym, jak użytkownik odnalazł Serwis, region, w którym znajduje się użytkownik, z jakiego systemu i oprogramowania korzysta użytkownik.
 2. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest tworzenie statystyk, dążenie do stałego ulepszania Serwisu i podniesienia komfortu jego użytkowania.
 3. Wygenerowane przez cookies informacje o aktywności użytkownika w Serwisie mogą być przesłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony” w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, który odpowiadałby standardom UE. Wymagany poziom ochrony może jednak zostać potwierdzony w poszczególnych firmach przez certyfikację zgodnie z tzw. Tarczą Prywatności („EU-U.S. Privacy Shield”). Google posiada odpowiedni certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności.
 4. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 5. Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google korzystając z rozwiązania opisanego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 6. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Część informacji udostępnianych jest automatycznie, jednakże użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres przesyłanych do informacji.

 §11 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Administrator będzie informować Użytkowników o każdej zmianie niniejszej Polityki przez stronę www.scholasticus.edu.pl w zakładce Polityka prywatności.
 2. Niniejsza Polityka prywatnosci obowiązuje od dnia 18.05.2020r.