You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

SKO

Jak przystąpić do SKO?

Jeżeli szkoła podstawowa, do której uczęszcza dziecko, uczestniczy w programie Szkolnych Kas Oszczędności, wystarczy wypełnić oświadczenie (dostępne za pośrednictwem Opiekuna SKO w szkole), podpisać je i przekazać nauczycielowi, który opiekuje się SKO w danej szkole.

Dla kogo SKO Konto dla Ucznia?

SKO Konto dla Ucznia umożliwia indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 5-13 lat uczestniczące w programie SKO.

Dlaczego warto przystąpić do SKO?

Do głównych charakterystyk przemawiających za założeniem Konta dla Ucznia należą:

  • Dostęp do serwisu internetowego SKO (atrakcyjnego pod względem graficznym i dźwiękowym) – dla dzieci, członków SKO
  • Możliwość zdobywania wirtualnych odznak
  • Możliwość zakładania wirtualnych skarbonek
  • Narzędzia umożliwiające planowanie oszczędzania

Dostęp do konta jest możliwy również za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej iPKO (www.ipko.pl) dla uprawnionych Opiekunów SKO oraz przedstawicieli ustawowych (rodziców) albo opiekunów prawnych posiadających w PKO Banku Polskim produkt z usługami bankowości elektronicznej (po złożeniu odpowiedniej dyspozycji).
Forma rozliczeń: bezgotówkowo z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w szkole u Opiekuna SKO* lub w Oddziale Banku.

*Maksymalna wysokość jednorazowej wpłaty i wypłaty gotówkowej w szkole u nauczyciela-Opiekuna SKO wynosi 50 zł.

Do kogo się zgłosić?

W naszej szkolnej społeczności Szkolne Kasy Oszczędności koordynuje pani  Patrycja Terkiewicz.

Informacje do pobrania ( plik pdf )