You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

SKO

Jak przystąpić do SKO?

Jeżeli szkoła podstawowa, do której uczęszcza dziecko, uczestniczy w programie Szkolnych Kas Oszczędności, wystarczy wypełnić oświadczenie (dostępne za pośrednictwem Opiekuna SKO w szkole), podpisać je i przekazać nauczycielowi, który opiekuje się SKO w danej szkole.

Dla kogo SKO Konto dla Ucznia?

SKO Konto dla Ucznia umożliwia indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 5-13 lat uczestniczące w programie SKO.

Dlaczego warto przystąpić do SKO?

Do głównych charakterystyk przemawiających za założeniem Konta dla Ucznia należą:

  • Dostęp do serwisu internetowego SKO (atrakcyjnego pod względem graficznym i dźwiękowym) – dla dzieci, członków SKO
  • Możliwość zdobywania wirtualnych odznak
  • Możliwość zakładania wirtualnych skarbonek
  • Narzędzia umożliwiające planowanie oszczędzania

Dostęp do konta jest możliwy również za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej iPKO (www.ipko.pl) dla uprawnionych Opiekunów SKO oraz przedstawicieli ustawowych (rodziców) albo opiekunów prawnych posiadających w PKO Banku Polskim produkt z usługami bankowości elektronicznej (po złożeniu odpowiedniej dyspozycji).
Forma rozliczeń: bezgotówkowo z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w szkole u Opiekuna SKO* lub w Oddziale Banku.

*Maksymalna wysokość jednorazowej wpłaty i wypłaty gotówkowej w szkole u nauczyciela-Opiekuna SKO wynosi 50 zł.

Do kogo się zgłosić?

W naszej szkolnej społeczności Szkolne Kasy Oszczędności koordynuje pani  Patrycja Terkiewicz.

Informacje do pobrania ( plik pdf )